Akcjonariat

54.2% Pozostali akcjonariusze
5.6% Nationale-Nederlanden OFE
20.1% Tollerton Investments Limited
20.1% Kenbourne Invest II S.à r.l.

Struktura na dzień 25 Maj 2020

Akcjonariusz Liczba
akcji
% udział w
kapitale
liczba głosów na WZA % głosów
na WZA
Kenbourne Invest II S.à r.l. 51 160 632 20.1% 51 160 632 20.1%
Tollerton Investments Limited 51 160 632 20.1% 51 160 632 20.1%
Nationale-Nederlanden OFE 14 191 324 5.6% 14 191 324 5.6%
Pozostali akcjonariusze 137 712 903 54.2% 137 712 903 54.2%

254 225 491

100%

254 225 491

100%

Wykres przedstawia całkowitą liczbę akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.
Łączna liczba obecnie wyemitowanych akcji wynosi 254 225 491.
Łączna potencjalna liczba emitowanych akcji wynosi 258 500 000 (wyemitowanych oraz autoryzowanych).

 • Kenbourne Invest II S.à r.l.

  Liczba akcji

  51 160 632

  % udział w kapitale

  20.1%

  liczba głosów na WZA

  51 160 632

  % głosów na WZA

  20.1%

 • Tollerton Investments Limited

  Liczba akcji

  51 160 632

  % udział w kapitale

  20.1%

  liczba głosów na WZA

  51 160 632

  % głosów na WZA

  20.1%

 • Nationale-Nederlanden OFE

  Liczba akcji

  14 191 324

  % udział w kapitale

  5.6%

  liczba głosów na WZA

  14 191 324

  % głosów na WZA

  5.6%

 • Pozostali akcjonariusze

  Liczba akcji

  137 712 903

  % udział w kapitale

  54.2%

  liczba głosów na WZA

  137 712 903

  % głosów na WZA

  54.2%

Wykres przedstawia całkowitą liczbę akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.
Łączna liczba obecnie wyemitowanych akcji wynosi 254 225 491.
Łączna potencjalna liczba emitowanych akcji wynosi 258 500 000 (wyemitowanych oraz autoryzowanych).