• Play Communications - Wyniki za H1 2020 rok

    Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2020 roku zostanie opublikowany 10 sierpnia 2020 po sesji giełdowej. 

  • Play Communications - H1 2020 Konferencja wynikowa

    We wtorek, 11 sierpnia 2020 roku o 9:00 zapraszamy na konferencję w języku angielskim, na której zostaną omówione wyniki spółki za pierwsze półrocze 2020 roku.

    Prosimy zainteresowanych o zarejestrowanie swojego udziału w konferencji z wyprzedzeniem klikając w link. Istnieje również możliwość dostępu do prezentacji w formie webcastu klikając tutaj

  • Play Communications - Wyniki za Q3 2020

    Skonsolidowany raport za kwartał trzeci 2020 roku zostanie opublikowany 4 listopada 2020 roku po sesji giełdowej.