• Play Communications S.A. - Wyniki finansowe za trzeci kwartał 2019 roku

    Wyniki finansowe spółki Play Communications S.A. („Spółka”) za trzeci kwartał 2019 roku zostaną podane do wiadomości publicznej we wtorek, 12 listopada 2019 roku po sesji giełdowej.

  • Konferencja po wynikach

    W środę, 13 listopada 2019 odbędzie się konferencja, na której zostaną omówione wyniki spółki za trzeci kwartał 2019 roku.