• Play Communications - Wyniki za H1 2020 rok

    Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2020 roku zostanie opublikowany 10 sierpnia 2020 po sesji giełdowej. 

  • Play Communications - Wyniki za Q3 2020

    Skonsolidowany raport za kwartał trzeci 2020 roku zostanie opublikowany 4 listopada 2020 roku po sesji giełdowej.