Zarząd Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, że zgodnie z artykułem 14 luksemburskiej ustawy z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie obowiązku przejrzystości, w dniu 30 listopada 2018 roku Spółka przedłożyła dokument oznaczony jako Aneks B („Dokument”) dotyczący zwiększenia liczby akcji w kapitale zakładowym do Komisji Nadzoru Finansowego w Luksemburgu - Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Dokument ma związek z dopuszczeniem akcji do obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 5 listopada 2018 roku.

Podstawa prawna:
Artykuł 14 luksemburskiej ustawy z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie obowiązku przejrzystości

Annex B - CSSF (PDF)