Zarząd Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, że dnia 24 lipca 2018, P4 sp. z o.o. („Play„) oraz Ericsson Polska sp. z o.o. („Ericsson„) podpisały umowy na dostawę i utrzymanie sieci radiowej. Umową wchodzą w życie z dniem ich podpisania. Ponadto Play i Ericsson zawarły porozumienie o współpracy pomiędzy Play i ośrodkami badawczo-rozwojowymi firmy Ericsson w Polsce, zlokalizowanymi w Krakowie i Łodzi, w których Ericsson zatrudnia dużą grupę ekspertów ds. rozwoju sieci radiowej.

Wybór Ericssona na dodatkowego dostawcę sieci oznacza, że Play zyskał drugiego partnera, będącego jednym ze światowych liderów w zakresie sieci radiowych i systemów OSS, który wesprze Play w ukończeniu strategicznego projektu budowy własnej ogólnokrajowej sieci mobilnej. Plany sieci Play pozostają bez zmian – ukończenie budowy sieci radiowej do końca 2020 roku, co przełoży się na zmniejszenie kosztów roamingu krajowego jednocześnie zapewniając najlepszą obsługę klientów Play. Play dysponuje już siecią ponad 6 000 własnych stacji bazowych w całej Polsce wyposażonych w najnowszy technologicznie sprzęt.

CEO Play, Jean-Marc Harion, powiedział: „Play jest operatorem budującym największą liczbę stacji radiowych w tym roku, a nasza prędkość transmisji danych została ostatnio uznana za drugą najlepszą w Polsce. Z perspektywy naszych inwestycji, zarówno w istniejącą technologię, jak i w przyszłe technologie, z przyjemnością rozszerzamy naszą współpracę z firmą Ericsson na obszar sieci radiowej. Play zyskał solidnego partnera, który pomoże nam przyspieszyć dalszą rozbudowę naszej własnej sieci telekomunikacyjnej a następnie będzie nas wspierał w ewolucji naszej sieci.”

Podstawa prawna:
Art. 17 of MAR.