W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. Rada Dyrektorów Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 6 sierpnia 2020 r. P4 Sp. z o.o. („Play”), spółka w 100% zależna od Spółki, zawarła Przyrzeczoną Umowę Nabycia Udziałów w związku z procesem nabycia 100% udziałów w Virgin Mobile Polska sp. z o.o. („VMP”) („Transakcja”), ponieważ wszystkie warunki zawieszające w związku z Transakcją zostały spełnione.

Cena nabycia, bez uwzględnienia gotówki i długu VMP, wyniosła 13,4 mln EUR (59 mln PLN) i podlega ewentualnym dalszym korektom związanym z procedurą tzw. closing accounts.

Przeniesienie własności udziałów w VMP nastąpiło w dniu 9 sierpnia 2020 r. (Zamknięcie Transakcji). Nabycie zostało sfinansowane ze środków własnych oraz w oparciu o dostępne dla Play finansowanie zewnętrzne.

Podstawa prawna: art. 17 pkt 1 MAR - informacje poufne.